Några frågor till Claes-Göran Strömwall, ordförande i Viking


Som ett steg i nylanseringen av föreningens nya hemsida så kommer vi under de närmaste månaderna att löpande publicera en intervjuserie som vi kallar ”några frågor till…” med olika personer i föreningen. Intervjuerna kommer vara med styrelseledamöter, tränare, spelare och ev även några föräldrar.

Först ut att svara på våra frågor är föreningens ordförande Claes-Göran Strömwall.

 

-Kan du i korthet berätta vem du är och vilken roll du har i Lysekils Hockey Viking?
Mitt namn är Claes-Göran Strömwall och jag är relativt ny ordförande i föreningen. Min roll som ordförande är att se till att föreningens styrelse fungerar på ett bra sätt och att vi i styrelsen följer de beslut som föreningens årsmöte fattat.

Föreningen har en A-lagssektion och en Ungdomssektion. Det är viktigt för mig som ordförande att se till så dessa enheter harmoniserar och utvecklas och att vi upplevs som en förening.

 

-Varför har du valt att engagera dig i föreningen och vad är den största drivkraften bakom ditt engagemang?
Jag blev tillfrågad av föreningens valberedning Göran Risp och Mikael ”Trycket” Carlsson om jag kunde tänka mig att ikläda mig rollen som ordförande i föreningen. De båda visste att jag i mitten av 1990-talet fungerade som ordförande i en allsvensk ishockeyförening och kände till mitt intresse för sporten.

Den största drivkraften för mig att engagera mig i Viking är att idrottsrörelsen är viktig i samhället och att den är en del av den s.k. ”Svenska Modellen” där vi, vuxna som unga, hjälper till att ideellt ta ansvar så att ungdomar ges möjlighet till fysisk aktivitet.

Ishockeyn är både en ”tuff” och ”svår” sport som attraherar både killar som tjejer som gillar fysisk kontakt, åka skridskor och hantera en klubba.  Ishockeyn ger mycket utrymme för social samvaro. Det tar, jämfört med andra sporter, tid att både ”klä på sig som att klä av sig” inför som efter både träning som matcher. Här lär man sig verkligen känna kompisar vilket ger ett mervärde för framtiden.

 

-Vad anser du vara föreningens största styrka?
Föreningens största styrka är våra välutbildade och engagerade ledare/tränare som verkligen brinner för att exempelvis utbilda alla våra ungdomar i föreningen.

 

-En naturlig följdfråga är ju vad du anser vara föreningens största utmaning?
Den största utmaningen är att få fler föräldrar att engagera sig på olika poster i föreningen, så att vi inte ”bränner ut” alla de engagerade föräldrar som idag finns på olika poster i föreningen och gör ett alldeles fantastiskt arbete.

Man får inte glömma att ”det är kul” att arbeta ideellt!

 

-Vad innebär det att vara en styrelsemedlem i föreningen och vad är det styrelsen arbetar med för frågor?
Att vara styrelsemedlem innebär att man tar ett ansvar. I styrelsearbetet arbetar vi mycket med att försöka utveckla föreningen på många olika plan och se till att verksamheterna i både föreningens A-lag som Ungdomssektion fungerar. Här är kommunikation väldigt viktig!

Givetvis är föreningens ekonomi ett ”mantra” som speglar sig i varje sammanträde. Styrelsen har ett ansvar för att föreningen har en ekonomi i balans och som med stolthet kan överlämnas till kommande styrelsemedlemmar över tid.

 

-Avslutningsvis skulle vi vilja fråga om det är några områden som ni behöver mer hjälp inom?
Vi behöver fler föräldrar, eller andra intresserade, att hjälpa till i exempelvis vår Sommarhockeyskola som nu hållit på i 38 år. Här finns det många olika arbetsuppgifter som vi hela tiden vill ha hjälp med och som underlättar arbetet för våra tre rektorer vilka verkligen har ett tungt arbete med Sommarhockeyskolan.

Vidare skulle vi vilja ha hjälp i styrelsearbetet med någon som skulle vilja ta på sig uppgiften som sekreterare i styrelsen samt någon som kan hjälpa oss i sponsorarbetet.

 

Vi tackar Claes-Göran för dessa svar och hoppas att ni alla tycker att denna intervjuserie kan bli intressant. Nästa intervju att se framemot är med Anders Jurcic, hjälptränare i U16, som publiceras den 2e november.

På återseende!