Styrelsen


Styrelsemedlemmar

Martin Odell Ordförande 072-528 15 85
m.odell@telia.com
Dan Carlsson Vice. Ordförande villapallen@telia.com
Katarina Lundstedt Kassör katarina.lundstedt73@gmail.com
Johan Hane Ledamot 076-266 49 60
johanhane@hotmail.com
Karolina Krantz Sekreterare 070-483 99 38
krantzkarolina@hotmail.com
Marcus Johansson Suppleant marcus.johansson@midroc.se
Calle Nielsen Ledamot callenielsen9@hotmail.com
Linus Strandberg Ledamot 076-015 88 80
linus.strandberg@preem.se
Viggo Wiström Ledamot viggo.wistrom@hotmail.com


Valberedningen

Göran Risp 0522-44 00 07
goran.risp@vsif.se
Mikael Carlsson 070-550 88 11
micke@alltryckplus.se