Styrelsen


Styrelsemedlemmar

Dan Carlsson T.f. Ordförande villapallen@telia.com
Simon Pettersson Ledamot 070-817 85 63
alag@lysekilshockey.se
Katarina Lundstedt Kassör katarina.lundstedt73@gmail.com
Johan Hane Ledamot 076-266 49 60
johanhane@hotmail.com
Karolina Krantz Ledamot 070-483 99 38
krantzkarolina@hotmail.com
Anders Friberg Ledamot 073-816 18 22
andersfriberg@ymail.com
Linus Strandberg Ledamot 010-450 31 14
linus.strandberg@preem.se


Valberedningen

Göran Risp 0522-44 00 07
goran.risp@vsif.se
Mikael ”Trycket” Karlsson 070-550 88 11
micke@alltryckplus.se