Styrelsen


Styrelsemedlemmar

Martin Odell Ordförande 072-528 15 85
m.odell@telia.com
Linus Strandberg Vice. Ordförande 076-015 88 80
linus.strandberg@preem.se
Katarina Lundstedt Kassör katarina.lundstedt73@gmail.com
Johan Hane Tränaransvarig 076-266 49 60
johanhane@hotmail.com
Viggo Wiström Sekreterare viggo.wistrom@hotmail.com
Donny Hasslöf  Materialansvarig donnyhasslof@outlook.com
Mikael Carlsson Ledamot 070-550 88 11
micke@alltryckplus.se
Kim Niklasson Ledamot


Valberedningen

Dan Carlsson villapallen@telia.se