Seriespel och Cuper


Tränare, lagledare samt föräldrar beslutar gemensamt vilken serie som laget ska spela i kommande säsong. Detta beslut tas på föräldramöte under våren. Förutom serierna så deltar ungdomslagen i GP-pucken, samt DM. Föreningen anmäler lagen till dessa arrangemang. Vilka serier som respektive lag deltar i framgår på deras respektive lag-sida.

Under säsongen arrangerar även klubben ett antal cuper, mer info under rubrik LHV-cuper. För respektive hemmacup så går anmälningsavgifterna till föreningen. Det egna laget betalar inte någon avgift för hemmacupen. Det egna laget ordnar med bemanning av sekretariat och cafeteria i ishallen. Laget med årgången över ordnar med bemanning av utspisning av mat för deltagande lag.

Föreningens cupansvarige finns på plats för att tillse att allt löper som det ska. För en mer konkret arbetsbeskrivning vid cuper finns det en särskild folder som den cupansvarige kan dela ut.