Introduktion


”Den röda tråden” är ett dokument som riktar sig till spelare, tränare,
ledare, styrelse, föräldrar och andra intresserade som beskriver
hur vi vill bedriva verksamheten i föreningen.

Vi i styrelsen för Lysekils Hockey Viking vill berätta om arbetet kring detta dokument som du just nu läser.

Meningen är att dokumentet ska vara levande allt eftersom verksamheten förändras. I dokumentet diskuterar vi vad klubben står för, hur vi vill bedriva vår verksamhet samt vad som vi begär av dig som aktiv, förälder, tränare, ledare eller styrelseledamot.

De flesta föreningar bedrivs på ideell basis och så även vår förening. Verksamheterna är helt beroende av medlemmarnas engagemang, och för att få så många som möjligt att hjälpa till är det väldigt viktigt att vi har en trivsam miljö att arbeta i. Det ska vara trevligt att vara med och engagera sig i vår förening.