Övriga policies & Föreningsinformation


Att låna spelare mellan ålderslag
Gemensamt gäller för alla lag att lån av spelare i syfte att få jämna femmor eller att stötta upp lag som har få spelare är att detta ska överenskommas i första hand mellan tränarna och den enskilde spelaren.

I ungdomslagen upp till U16 ska lån aldrig göras i syfte att ”toppa” lagen, utan det är viktigt att de spelare som har störst chans att utvecklas får möjlighet att känna på spel på annan nivå.

Grundtanken är att spelaren i första hand prioriterar sitt eget ålderslag framför spel med annat lag.

A-pojkar som tränar med J18 spelar alltså i första hand i sitt eget lag. Om två matcher skulle krocka är det i första hand tränarna för respektive lag som kommer överens om vilket lag spelaren ska spela i. Om de inte kommer överens gäller att spelaren spelar med sitt ålderslag.

Permanentuppflyttning
I särskilda fall kan det bli tal om att flytta upp eller ned en spelare permanent. Detta görs i samråd mellan tränare för de båda ålderslagen och spelaren. För att avgöra i vilket lag den aktive ska spela i hjälper den tränaransvarige i föreningen till. Om det råder delade meningar är det styrelsen som fattar beslut om vilket lag spelaren ska tillhöra.

Klubbens inställning till idrottande i andra föreningar
LHV har enats om ett gemensamt förhållningssätt till ungdomar som idrottar även i andra föreningar. Det är positivt att ungdomar deltar i flera olika idrotter under uppväxtåren eftersom detta bl.a. ger en allsidig träning av kroppen, ökad spelförståelse samt omväxling i idrottandet. Det ger också en god grund för våra ungdomar att stå på för att kunna bli framgångsrika i den idrott de senare väljer att specialisera sig på.

Under huvudsäsongen bedriver vi verksamheten på sedvanligt sätt med träningar, matcher och cuper. Under försäsongen ser vi positivt på att ungdomar deltar i andra idrotter för ökad allsidighet. Försäsongsträningen riktas främst till de spelare som inte har någon annan idrottsaktivitet sommartid.

Av naturliga skäl krockar emellanåt olika träningar, särskilt när säsongerna för olika idrotter överlappar varandra, men vi i LHV har inte något att anmärka på om ungdomarna vill spela färdigt i andra idrotter innan ishockeyn börjar, bara detta är något som kommuniceras med tränaren för det lag man tillhör i LHV.

Information om aktuella händelser i föreningen sker på följande sätt:

  • Hemsidan (www.lysekilshockey.se) – här publiceras det mesta som gäller föreningen. Det finns även länkar till respektive lags egna sidor.
  • Laget-sidor – Varje ålderslag har sin egen sida på laget.se. Hör med din ledare vilken som gäller för ditt lag. Här publiceras tränings-, is-, och matchtider och annan informatinon som rör laget.
  • Föräldramöten. Varje ålderslag ska ha minst 1 föräldramöte per säsong, vanligtvis i början av säsongen. Lagledare ska informera styrelsen om när det första mötet äger rum, för att styrelserepresentanter ska komma och informera om vad föreningen står för.
  • Anslagstavla. I anslutning till materialrum finns för varje ålderslag en anslagstavla där ledare för respektive lag kan anslå information främst riktade till spelarna.