Sportsliga och övriga mål i olika åldrar


Föreningen har som mål att utbilda egna spelare så att de blir så pass duktiga att de kan ta en plats i vårt representationslag. Därför ska vi ha en så bred ungdomsverksamhet som möjligt för att vi ska kunna fostra spelare med tillräcklig kunskap för att hävda sig på högsta nivå.

Hockeyskolan / Björnligan

 • Syftet är att tillvarata alla intresserade barn och ungdomars intresse för ishockey i Lysekils och kringliggande kommuner. Vi marknadsför Björnligan och föreningens övriga verksamhet aktivt i skolan och andra lämpliga platser
 • LHV vill tillhandahålla en hockeyskola med hög kvalitet som är lek- och lustfylld.
 • LHV tillhandahåller lånebagar för enkel möjlighet att prova på.
 • LHV erbjuder barn i förskoleålder och i åk 1 att prova på vid utvalda tillfällen.

U9-U13

 • Målet för tränaren är att skapa en väl fungerande lagenhet
 • Tränaren ska uppfylla utbildningsstegens mål
 • Syfte att skapa en god kamratskap där alla har roligt och blir sedda för att stärka självkänslan
 • Föräldraengagemang ska uppmuntras.
 • Att spela med ett lag i lämplig serie
 • Toppning får inte förekomma

U14

 • Förutom ovanstående dessutom:
 • Tränaren ska anordna lättare barmarkssäsong för de som inte har annan idrott sommartid
 • Toppning får ske enligt Svenska Ishockeyförbundets rekommendationer, men ska i möjligaste mån undvikas eftersom detta strider mot vår gemensamma värdegrund. Med toppning menas att vissa spelares kunskap och kvaliteter kan användas utöver ordinarie femmas arbete vid matchmoment som ”boxplay” eller ”powerplay”. Med toppning menas alltså inte att bänka någon spelare större delen av matchen, utan de spelare som är uttagna och åker med till match ska få spela.

U16

 • Förutom ovanstående dessutom:
 • Anordna en planerad och mer fysisk barmarkssäsong för alla spelare
 • Alla spelare ska vara fostrade i LHV
 • Vara representerade i Bohuslän/Dals-laget samt på bredd- och landsläger
 • Målsättning om placering i DM och i serien kommer tränaren överens med laget om.
 • Toppning får ske enligt Svenska Ishockeyförbundets rekommendationer, men ska i möjligaste mån undvikas eftersom detta strider mot vår gemensamma värdegrund. Med toppning menas att vissa spelares kunskap och kvaliteter kan användas utöver ordinarie femmas arbete vid matchmoment som ”boxplay” eller ”powerplay”. Med toppning menas alltså inte att bänka någon spelare större delen av matchen, utan de spelare som är uttagna och åker med till match ska få spela.

J18

Organisationen kring J18-laget ska följa detta dokument. Målsättningen för säsongen görs gemensamt mellan tränare och spelare.

 • Förutom ovanstående dessutom:
 • Anordna en planerad och mer fysisk barmarkssäsong för alla spelare gemensamt med A- lagsspelare
 • Tränare bestämmer om J18 ska träna tillsammans med A-lag eller U16.
 • Målsättning om placering i DM och i serien kommer tränaren överens med laget om.
 • Toppning får ske enligt Svenska Ishockeyförbundets rekommendationer, men ska i möjligaste mån undvikas eftersom detta strider mot vår gemensamma värdegrund. Med toppning menas att vissa spelares kunskap och kvaliteter kan användas utöver ordinarie femmas arbete vid matchmoment som ”boxplay” eller ”powerplay”. Med toppning menas alltså inte att bänka någon spelare större delen av matchen, utan de spelare som är uttagna och åker med till match ska få spela.

A-laget

Truppen ska bestå av max 28 spelare. Organisationen kring A-laget ska följa detta dokument. LHV ställer följande krav på de spelare som kommer ifråga om A-lagspel:

– En A-lagspelare ska klara av att förstå och spela flera spelsätt
– En A-lagspelare ska klara av de fysiska testerna
– En A-lagspelare ska ha goda kunskaper i träningslära och förstå innebörden av god kosthållning.

 • Spelarna i A-lag ska vara fostrade i LHV.
 • Truppen ska vara fast, och kontrakt ska skrivas mellan spelare och föreningen där rättigheter och skyldigheter ska framgå.
 • Planerad barmarksträning genomförs gemensamt med J18
 • Målsättningen för säsongen görs gemensamt mellan tränare och spelare.
 • Det är A-lagstränarens ansvar att leda verksamheten enligt föreningens rekommendationer.

Vid ev. tvist gällande detta är styrelsens beslut avgörande.