…vara spelare i Lysekils Hockey Viking


Vår förenings verksamheter är helt beroende av ett personligt engagemang från våra medlemmar och aktiva. Här under har vi satt samman ett antal punkter vad som vi ser krävs av personer som önskar engagera sig:

Det är skillnad på att spela hockey och att vara ishockeyspelare. Vägen till att bli en färdigutbildad ishockeyspelare är lång och mödosam. För att spelaren ska klara detta är det viktigt att tänka på:

Samarbete: Ishockey är ett lagspel. Det krävs samarbete både på och utanför isen. Ett bra lag skapas när alla i laget tar sitt ansvar, ställer upp för varandra och samarbetar. Att gnälla på sina medspelare skapar dålig anda och hjälper inte laget. Om du spelar bra så beror detta i hög utsträckning på dina medspelare. Visa uppskattning när dina medspelare gör bra saker och sprid en god och positiv stämning, även vid motgång.

Vilja: Att vara motiverad och att ha vilja att prestera bra är ofta avgörande för hur det går under match. Det är därför viktigt att du som spelare jobbar på detta och att du talar med tränaren om du känner dig omotiverad.

Självförtroende: Genom målmedveten träning och positivt bemötande från lagkompisar byggs ditt självförtroende upp. Spelare som har gott självförtroende spiller ofta över detta på medspelarna och då stärks laget.

Träning: Det räcker inte med att enbart komma till träningen. När du väl är ombytt och står på isen gäller fullt fokus på uppgiften, du måste träna koncentrerat och hårt, och tänka igenom och ta till dig de anvisningar som tränaren ger dig för att lyckas bättre på övningen nästa gång. Det är på träningen som grunden byggs eftersom vi tränar för att spela match.

Teknik är bästa taktik: För att kunna utnyttja motståndarens svaghet och för att kunna utföra rörelser i hög fart måste du ha en bra skridsko- och klubbteknik. Det gäller att nöta in de rätta rörelserna på träning för att kunna utföra dem på match.

Domaren: Domaren är på isen för din skull. Han ska se till att reglerna följs och du ska spela ishockey utan att tänka på domaren. Låt aldrig koncentrationen störas av felaktiga domslut eller gliringar från motståndaren.

Motståndarna: För att spela ishockey behövs två lag. I motståndarlaget finns spelare som är lika intresserade av att spela ishockey som du är. Motståndaren besegras genom bättre spel i form av styrka, snabbhet, kondition, teknik och vilja. Vid förlust tackar vi för matchen utan att bli griniga och försöker att lära oss av misstagen.