Sponsring & Cafeteria


All sponsring ska i första hand gå till föreningen. Styrelsen vill stävja direkt sponsring av enskilda lag. Däremot är styrelsen beredd att diskutera förutsättningar för sponsring med sponsor som delvis kan riktas till enskilda lag. Anledningen till detta är att vi vill att sponsorintäkter ska komma samtliga lag tillgodo.

Hösten 2013 invigdes vår nybyggda cafeteria i ishallen. Det var en stor investering för klubben, men vi räknar med att denna snart ska vara återbetald.

Föreningens ekonomi vilar tungt på sommarhockeyskolan och cafeteriaverksamheten. För att undvika att belasta föräldrar med allehanda försäljningsuppdrag av julkalendrar och lotter har styrelsen beslutat att fokus ska läggas på att få en bra ruljans i cafeteriaverksamheten.

Varje lag ska ha en ansvarig person som fungerar som schemaläggare för lagets föräldrar. Varje lag ska bemanna cafeterian en vecka i taget. Över säsongen blir det totalt 2-3 veckor efter ett rullande schema. Öppethållande är måndag till torsdag 17-21, samt vid det egna lagets hemmamatcher. Vid A-lagsmatcher andra tider t.ex fredag kväll åligger det J18 och U16 att bemanna cafeterian.

Varje cafeteriaansvarig har nyckel, eller kvitterar ut en nyckel hos kansliet i början av säsongen. Denne person ansvarar för att en handkassa avhämtas hos kansliet senast måndagen och att denna kassa lämnas in efter torsdagen. Alla inköp sköts av kansliet, men det är tacksamt om det meddelas eventuella brister.