Värdegrund för Lysekils Hockey Viking


Glädje och gemenskap är starka drivkrafter för att idrotta. Vi vill bedriva och utveckla all verksamhet så att vi ska kunna ha roligt, må bra och prestera mera. Det ska vara roligt att spela ishockey i föreningen och vi vill att det ska råda en god kamratanda med respekt för individen. Laget ska komma före jaget och föreningens mål ska prioreteras före det egna lagets mål.

Alla spelare oavsett nivå eller förutsättningar ska känna sig välkomna i Lysekils Hockey Viking, och ska beredas plats och ges möjlighet att träna och spela ishockey i enlighet med klubbmålet. Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar får vara med i verksamheten i vår förening.

Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det innebär att hålla sig inom ramarna för överenskommelser och en god etik och moral. Lysekils Hockey Viking verkar mot och tar avstånd från fusk, doping och en osund ekonomi, vi är mot mobbning, trakasserier och våld såväl på som utanför idrottsarenan.

Föreningsdemokratin innebär att alla medlemmars röst har lika värde. Delaktighet innebär att alla som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet. Demokrati och delaktighet ska utövas jämställt och oavsett bakgrund. Vi uppmanar alla medlemmar att utnyttja sin rösträtt och att delta vid olika möten.