Lagens organisation


Det är eftersträvansvärt att föräldrar till spelare i största möjliga mån aktiverar sig själva i lagens organisation, detta dels för att tränaren avlastas och arbeten fördelas på fler individer, men även för att det är betydligt roligare att följa sitt eget barn då man man själv är engagerad. Varje lag ansvarar själva för att organisationen tillsätts på bästa sätt, och lämpligt tillfälle att göra detta på är det första föräldramötet på säsongen. Samma person kan bemanna flera funktioner, även om det inte är önskvärt. I möjligaste mån bör lagen organiseras enligt följande:

Tränare: lägger upp träningen och säsongsplaneringen i samspråk med lagledaren, ansvarar för att utbilda spelare i enlighet med detta dokument och Svenska ishockeyförbundets utbildningar, tar ut lag till match samt leder laget under träning och coachar under match, samarbetar med tränare för äldre och yngre lag gällande ev. lån av spelare och deltar på gemensamma tränarträffar, deltar i vidareutbildningar som förbundet  anordnar.

Lagledare: adminstratör som bokar träningar via kansliet efter diskussion med tränare, bokar och ordnar med cupdeltagande, bemannar sekreteriatet, ordnar med praktiska detaljer kring hemma- och bortamatcher t.ex. mat, och att boka buss, samt tar hand om gästande lag. Ansvarar för att relevant information läggs ut på lagets egen sida.

Materialförvaltare: i nära samarbete med styrelsens materialansvarige person ansvara för årlig inventering av material. Sköter det gemensamma materialet för laget, håller ordning i materialrum, och efter utbildning slipar skridskor, ansvarar för att matchställ är kompletta och finns till hands vid matcher. Materialansvarig i A-lag har en av styrelsen fastlagd budget att förhålla sig till.

Ismaskinsförare: Det är att rekommendera att varje lag har minst 2-3 personer som kan spola isen. För att kunna göra detta måste man genomgå en utbildning av den kommunala vaktmästaren. Isen spolas efter varje lags träning, samt i periodpauser och efter hemmamatch.

Cafeteriaansvarig: ansvarar för att ett schema upprättas där föräldrar engageras för att hålla cafeterian öppen.