…vara tränare i Lysekils Hockey Viking


Vår förenings verksamheter är helt beroende av ett personligt engagemang från våra medlemmar och aktiva. Här under har vi satt samman ett antal punkter vad som vi ser krävs av personer som önskar engagera sig:

Klubbens tränare och övriga ledare är en oerhört viktig tillgång för föreningen. Arbetet utförs på ideell grund och ställer stora krav på egen lämplighet.

Tränarna har frivilligt antagit uppgiften att ställa upp för alla spelare och att bidra med:

– Ishockeykunnande
– Egen tid
– Eget engagemang

LHV som förening ger tränaren i ansvar att:

– Utbilda och utveckla barn och ungdomar till att bli ishockeyspelare
– Att hela tiden arbeta mot det övergripande klubbmålet
– Att föregå med gott exempel och verka som en förebild
– Att leda laget under träning och match.

LHV ger tränaren:

– Stöd från klubben
– Tränar- och ledarutbildning
– Gott kamratskap
– Många goa stunder med barn och ungdomar

Tränare i LHV ska leva upp till följande:

– Vara ödmjuka
– Vara välutbildade
– Ha föreningskänsla, inte ”vi och dom”
– Vara positivt inställda till träning och match
– Vara disciplinerade, hålla ordning och reda, samt överföra detta på de aktiva.
– Vara rättvisa och öppna för kritik
– Ställa upp för andra tränare och visa hänsyn
– Uppträda väl mot domare, andra ledare och spelare
– Tränaren har sin roll för ungdomarnas skull, inte för sin egen skull.

Konkret så innebär detta följande arbetsbeskrivning för tränaren:

– Att arbeta för hela föreningens välbefinnande
– Att ansvara för det lag som tilldelats tränaren, vilket innebär planering och genomförande av försäsongsträning, isträning, uppföljning och utveckling av spelare samt tränings- och tävlingsmatcher.
– Ansvara för att ett individuellt utvecklingssamtal med målsättning görs för varje spelare minst en gång per säsong, samt att denna målsättning följs upp.
– Att stärka individen vad gäller självkänsla, självförtroende och ishockeykunnande för att därigenom stärka laget
– Delta i planering, förberedelser, uppbyggnad, träning, läger och matcher.
– Att delta i tränarträffar som initieras av tränaransvarig.
– Att följa det långsiktiga klubbmålet istället för kortsiktiga mål som kan gynna det egna laget.
– Att ha en vilja att vidareutbilda sig och att ställa upp på utbildning när tillfället ges.
– Att förstå innebörden av tystnadsplikt angående föreningens interna angelägenheter.