Ekonomi & Medlems-/Spelaravgifter


Det är viktigt att föreningen har pengar för att kunna driva runt verksamheten. Förutom spelar- och medlemsavgifter samt sponsorinkomster så är de två största intäktskällorna Sommarhockeyskolan och Cafeteriaverksamheten.  Det är därför avgörande för föreningens överlevnad att dessa fungerar som det är tänkt.

Genom arbetsinsatser från föräldrar i alla lag har LHV möjlighet att ekonomiskt stödja lagen att t.ex. delta i cuper på andra orter. Tidigare har varje lag haft sin egen lagkassa. Detta har vi på senare år tagit bort. Efter ett stafflat schema så finns det numera pengar för respektive lag att äska och syftet ska då anges, t.ex. för att betala en cup på annan ort. Anledningen till att detta nya system är infört är att spara pengar.

Genom frivilliga arbetsinsatser kommer även spelaravgifterna att kunna hållas på en låg nivå även på längre sikt.

Vid olika jämförelser som LHV har gjort runt om i distriktet visar det sig att våra medlems- och spelaravgifter ligger på en förhållandevis låg nivå. Det ligger i föreningens klubbmål att hålla låga spelaravgifter i syfte att så många som möjligt ska kunna utöva ishockey i Lysekil.

För att medverka i föreningens olika verksamheter samt för att alla försäkringar ska gälla så måste medlemsavgiften betalas årligen. Detta gäller samtliga aktiva i föreningen. Detta krav gäller även föräldrar som är engagerade som funktionärer på hemmamatcher, eftersom det annars vid händelse av olycka inte utgår någon försäkring. Personer som har löst medlemskap i LHV och är över 16 år har också rösträtt vid årsmöte.

Förutom försäkringsavgifter ska spelaravgifterna bidra till att täcka spelarlicenser, hallhyra, matchtröjor, domaravgifter etc. Barn i Björnligan betalar inte någon spelaravgift.

Avgifter för säsongen 2021-2022 är av årsstämman fastställd till:

Medlemsavgift:

  • Enskilt medlemskap; 300 kr/år
  • Familjemedlemskap; 500 kr/år

Spelaravgift:

  • A-lag; 2500 kr/år
  • Juniorer; 2000 kr/år
  • U15/16 (A-pojkar); 1600 kr/år
  • U13/14 (B-pojkar); 1300 kr/år
  • U11/12 (C-pojkar); 1000 kr/år
  • Oldboys; 1300 kr/år