Föreningens verksamheter


Föreningen bedriver ishockeyverksamheter på olika plan och i olika ålderskategorier. Detta ställer krav på våra ledare och för att verksamheterna ska fungera på bästa sätt måste vi ha vissa hållpunkter att rätta oss efter.

Allmänt om ishockeyns sociala miljö
Förhållandet mellan ledare och spelare ska vara gott. Föreningen är medveten om det stora sociala ansvar som vi har för våra egna spelare och arbetar aktivt för att skapa en vi-känsla hos samtliga som är engagerade i klubbens verksamhet.

– Vi vill att alla aktiva spelare ska ställa upp på följande om rent spel, enligt Svenska Ishockeyförbundets Fair Play Generation:
– Vi fuskar oss inte till fördelar
– Vi respekterar domarens uppfattning och diskuterar inte detta
– Vi försöker inte ”filma” oss till ett domslut
– Vi tycker att domare och motståndare är hockeykompisar bland oss andra
– Vi hejar på och stöttar vårt eget lag, men vi hånar inte våra motståndare
– Vi uppmanar inte till fult spel
– Vi hälsar och tackar varandra, motståndare och domare, före och efter match
– Vi arbetar för att hålla ishockeyn drogfri
– Vi uppför oss väl på och utanför isen

Förhållningsregler för Björnligan, samt barn- och ungdomslagen
Föreningens krav är att alla spelare som ska representera klubben i barn- och ungdomslag ska ha betalat medlemsavgiften och träningsavgiften innan första ispasset på säsongen. Detta för att fullvärdig kollektiv försäkring ska gälla för de aktiva.

För nybörjare i Björnligan (5-, 6- och 7-åringar) gäller att de ska betala medlemsavgift senast efter tre provtillfällen. För dessa barn lånar klubben utan kostnad ut en lånebag i början av säsongen, med nödvändig utrustning förutom skridskor och klubba. Alla nybörjare ska dock minst ha godkänd hjälm med galler samt halsskydd. LHV rekommenderar att utrustning köps efter hand. Ha inte bråttom med att köpa utrustning, och köp gärna begagnat. Emellanåt anordnas bytesdagar där urvuxna skydd går att köpa billigt.

Att vara med i Lysekils Hockey Viking och att representera klubben i matcher är mer än att bara träna och spela. Föreningen försöker att ge alla en trygg social gemenskap utanför hemmet och skolan. Det är självklart att våra ledare ska föregå med gott exempel för våra barn och ungdomar. Försök att i alla sammanhang vara en god representant för Lysekils Hockey Viking.

För detta ändamål har vi formulerat några egna uppmaningar för våra aktiva spelare:

– Var en god kamrat och förebild för dina lagkompisar.
– All form av mobbning och utfrysning är absolut förbjudet och leder till åtgärder från föreningen.
– All form av drogbruk, rasistiska uttalanden och könsdiskriminering är absolut förbjudet och leder till åtgärder från föreningen.
– Kom till träningen i god tid.
– Anmäl förhinder till din lagledare i god tid.
– Skolarbetet kommer i första hand, det är din framtid.
– Träna aldrig med feber eller vid annan sjukdom
– Du är skyldig att rätta dig efter din lagledares anvisningar på träning och match.
– Se till att din utrustning är i gott skick.
– Den utrustning som du får låna av LHV ska vårdas väl.
– Isen får inte beträdas när isen spolas, först efter att ismaskinsföraren har stängt portarna får isen beträdas.
– Håll rent och snyggt omkring er och lämna alltid omklädningsrummet i det skick som du vill möta det i.
– Vi önskar ett trevligt uppträdande, vi hälsar på varandra, vi tackar för maten, vi äter inte med ytterkläder eller mössa/keps.
– Matchstraff eller avstängningar som leder till böter utdömda av Ishockeyförbundet betalas inte av LHV, eftersom LHV tar avstånd från allt dåligt uppträdande.