…vara förälder till spelare i Lysekils Hockey Viking


Vår förenings verksamheter är helt beroende av ett personligt engagemang från våra medlemmar och aktiva. Här under har vi satt samman ett antal punkter vad som vi ser krävs av personer som önskar engagera sig:

Vår förening består av ett antal människor som engagerar sig i verksamheten för att deras barn och andra ska kunna spela ishockey. Om föräldrar inte engagerar sig faller hela verksamheten. Detta är också viktigt för att inte allt för få personer ska få allt för mycket att göra.

LHV förväntar sig följande av dig som förälder:

– Ett engagemang för laget som ditt barn spelar i.
– Att du ställer upp på föreningens gemensamma värdegrund
– Att du stöttar tränaren. Om du har synpunkter på det sportsliga tar du upp detta med tränaren.
– Att du uppmuntrar och stöttar ditt barn och andra spelare i laget, både i med och motgång
– Att du uppträder som en förebild och inte är nedlåtande mot domare eller motståndarlag
– Att du deltar i funktionärsutbildning för sekreteriatstjänst och/eller ismaskinsutbildning i början av säsongen.
– Att du ställer upp som funktionär vid cuparrangemang och i cafeterian.
– Att du respekterar ditt barns inställning till ishockey. Försök aldrig att försöka infria dina egna drömmar genom ditt barn.
– Att du inte betalar pengar för mål, pass eller andra enskilda prestationer. Ishockey är en lagsport.
– Om du vill är du mer än välkommen att engagera dig i föreningen på ett djupare plan, t.ex. som styrelsemedlem

Kom ihåg att du som förälder är en stor del av föreningen. Utan ditt engagemang är det svårt att bedriva en vettig verksamhet för ditt och andras barn.