Status – Sommarhockeyskolan


Hej!

De senaste veckorna har medfört en minskande smittspridning och nya lättade restriktioner som gör det möjligt att driva lägerverksamhet under sommaren.

Vi i styrelsen valde tidigt under året att arbeta på med planeringen av sommarhockeyskolan med avsikten att kunna köra på som vanligt. Situationen har länge varit oklar men med de nya beskeden från FHM och Regeringen ser vi med en förnyad optimism på att lägret ska kunna genomföras. Vår största prioritet är att säkerställa lägrets kvalitet så att alla deltagare känner att det haft en rolig och utvecklande tillvaro. De nya restriktionerna medför dock att vissa förändringar kommer behöva ske för att vi ska vara tillmötesgående gentemot kraven. Vi har därför beslutat att under detta års lägerupplaga begränsa antalet grupper till 3 (istället för de tidigare 4) vilket innebär att maxantalet per vecka och grupp är 30 utespelare och 4 målvakter (totalt 90+12=102 deltagare). Denna förändring säkerställer att vi dels kan erbjuda en produkt med hög kvalitet men även driva verksamheten på ett sätt som minimerar möjligheten för smittspridning.

Till följd av ovan åtgärd är snart alla platser bokade! En reservlista är upprättad i syfte att kunna täcka eventuella avhopp pga rådande situation.

I övrigt kommer även vissa förändringar ske för de deltagare som har bokat logi där vi kommer begränsa antalet boende per rum.

Styrelsen återkommer med uppdateringar successivt om läget förändras. Vi ser fram emot att se er alla till sommaren och att kunna bidra till att vi tillsammans kan börja återgå till en mer normal tillvaro!

//Styrelsen