Ordföranden har ordet!


Det är med glädje jag kan konstatera att Lysekil Hockey Viking, efter de två år som jag haft äran att vara ordförande vänt ett negativt resultat på ca 290.000 kronor till att nu på de två sista verksamhetsåren lämna ett överskott på cirka 1 miljon kronor.

Dessa två verksamhetsår har präglats av att vi i styrelsen fortsatt med att ta ett fast grepp om föreningens ekonomi något som vi nu ser gett ett positivt resultat. Lysekil Hockey Viking kan se framtiden an med glädje och trygghet.

Vi har utarbetat ett nytt budgetsystem som gör att styrelsen kan se varje verksamhets intäkter såväl som kostnader och därigenom kan vi hela tiden under verksamhetsåret följa upp föreningens ekonomi.

Våra ledamöter i styrelsen som håller i föreningens sommarhockeyskola, som i år arrangeras för 38 gången, har verkligen gjort ett fint arbete med att utveckla denna verksamhet vilket inneburit att vi varje år får många deltagande ungdomar, från flera länder, som känner förtroendet för vår sommarhockeyskola och kommer igen år efter år. En av sommarhockeyskolans deltagare, som deltagit under flera år, är Joel Eriksson-Ek numera landslagsspelare som nu spelar i NHL.

Under dessa två verksamhetsår har vi sökt och fått beviljat bidrag från Thordénstiftelsen. För dessa bidrag har vi rustat vårt kansli med två nya luftvärmepumpar, bytt fönster, isolerat en vägg i köket samt nyligen gjort iordning en skjutramp utanför kanslibyggnaden. Vi har även gjort en OVK besiktning och vidtagit åtgärder för de brister som denna besiktning visade.

Vi i Styrelsen vill verkligen framföra vårt varma tack till Thordénstiftelsen som år efter år stöder och hjälper Idrottsföreningarna i Bohuslän med bidrag till dess verksamheter.

Jag vill också ge en eloge till våra styrelseledamöter som är ansvariga för föreningens A-lag. Vi har haft glädjen att kunna rekrytera en tränare, som vi även lyckades med att få att flytta till vår kommun, med erfarenhet från spel i Modo, Rögle och Svenska landslaget mm. I år har även de lyckats med att rekrytera ytterligare en A-lags tränare med 3-stegs utbildning och erfarenhet från ishockeylag högre upp i seriesystemet.

Våra tränare och ledare inom Ungdomsverksamheten och Tre Kronors Hockeyskola har under dessa år gjort ett fantastiskt fint arbete med att utveckla denna verksamhet. Det känns tryggt att veta att våra ungdomar i föreningen har bra utbildade tränare och ledare.

——————

Claes-Göran Strömvall

Ordförande