Möten


KALLELSE Medlemmarna i Lysekil Hockey Viking kallas till ÅRSMÖTE torsdagen den 28 juni 2018 klockan 18.00 i Klubbhuset, Skolgatan 17, Lysekil.   Lysekil den 8 juni 2018. Claes-Göran Strömwall Ordförande Lysekil Hockey Viking

Kallelse till Årsmöte, 28/6


Årsmötet för Lysekils Hockey Viking genomfördes den 7:e juni och styrelsen kompletterades på mötet med två nya ledamot. Vi tar tillfället i akt och välkomnar Karolina och Linus in i styrelsen och vi återkommer med en presentation av styrelsen samtliga medlemmar vid ett senare tillfälle! Vi återkopplar då även med en liten rapport från mötet för er som missade detta. Den ny-gamla styrelsen fortsatte, direkt efter årsmötets genomförande, med det omfattande och intensiva arbetet med […]

Årsmöte 2017