Styrelsen


Styrelsemedlemmar

Claes-Göran Strömwall Ordförande 070 – 446 31 57
claes.goran.stromwall@gmail.com
Dan Carlsson Vice ordförande villapallen@telia.com
Katarina Lundstedt Kassör katarina.lundstedt73@gmail.com
Johan Hane Ledamot
Tränaransvarig
johanhane@hotmail.com
Karolina Krantz Ledamot krantzkarolina@hotmail.com
Anders Friberg Ledamot andersfriberg@ymail.com
Linus Strandberg Ledamot linus.strandberg@midroc.se


Valberedningen

Göran Risp 0522-44 00 07
goran.risp@vsif.se
Mikael ”Trycket” Karlsson