Styrelsen


Styrelsemedlemmar

Vakant Ordförande
Dan Carlsson Vice. Ordförande villapallen@telia.com
Katarina Lundstedt Kassör katarina.lundstedt73@gmail.com
Johan Hane Ledamot 076-266 49 60
johanhane@hotmail.com
Karolina Krantz Sekreterare 070-483 99 38
krantzkarolina@hotmail.com
Mikael Carlsson Suppleant 070-550 88 11
micke@alltryck.se
Anders Friberg Ledamot 073-816 18 22
andersfriberg@ymail.com
Linus Strandberg Ledamot 010-450 31 14
linus.strandberg@preem.se


Valberedningen

Göran Risp 0522-44 00 07
goran.risp@vsif.se
Mikael Carlsson 070-550 88 11
micke@alltryckplus.se