”Den röda tråden”


”Den röda tråden” är ett dokument som riktar sig till spelare, tränare,
ledare, styrelse, föräldrar och andra intresserade som beskriver
hur vi vill bedriva verksamheten i föreningen.

Följ gärna länkarna i menyn ovan för att titta igenom ”den röda trådens” olika delar.