Sommarhockey 2018


Kursvecka 1 (28)

det är fulltecknat för  åldersgrupp -05/-06

det är även fulltecknat för åldersgrupp -07/-08

finns några platser för yngre och äldre spelare.

Övriga veckor finns platser i dessa åldersgrupper att anmäla till.