Medlems- och spelaravgifter 2017/2018


Avgifterna för 2017/2018 är fastställda till:

Medlemsavgift;
Enskild 200 kronor
Familj 400 kronor
Spelaravgifter;
A-lag  2 500 kronor
U 15/16 1 600 kronor
U 13/14 1 300 kronor
U 11/12 1 000 kronor
Oldboys 1 300 kronor